Бул Аква Фиш
Ферма с интензивно отглеждане на аквакултури на рециркулационен принцип

При интензивно отглеждане на аквакултури се прилагат всички съвременни методи за повишаване на добивите,постоянен приток на вода и оптимално използване на естествените хранителни ресурси.
Използваната технология за рециркулационно приложение на водата във фермата се базира на напълно затворена производствена среда.При рециркулационен принцип на работа се осъществява икономия на големи количества вода за сметка на многократното й използване.Осъществява се пълен контрол на термичния и хидрохимичен режим,както и върху здравословното състояние на хидробионтите.Производствения цикъл е целогодишен.Не на последно място е контролът върху отпадъчните продукти и опазване на околната среда.

Фермата е разположена в затворено помещение на площ от 1658 кв.м.Цялата вътрешна микросреда е изолирана и при пълен контрол на микроклиматичните параметри.

 
Новини Бъдещи проекти
Вече отглеждаме различни видове хидробионти

След успешно проведена люпилна кампания вече отглеждаме различни видове акваку...
   » Прочети още ...

Една крачка пред другите

Екип на БулАкваФиш бе на обучение във ферма за Б...
   » Прочети още ...